Ebook-Versionierung

Queer*Welten: 3-2020

DatumVersionÄnderungen
15.11.20201.0.0
(ePub 3 + mobi)
initiale Veröffentlichung:
Kompletter Text, Standard QW-Stylesheet, Font-Subset, Bilder optimiert, Ebook Metadaten

Bekannte Probleme: azw benutzt Standardgeräteschrift